CT Distribution logo Technomax logo UNIQA logo

Besplatna aktivacija produžene garancije

Podaci o uređaju

DATUM KUPOVINE UREĐAJA

BREND

VRSTA UREĐAJA

VRSTA UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

SERIJSKI BROJ

CIJENA (SA PDV-OM)

BROJ FISKALNOG RAČUNA

NAZIV PRODAJNOG MESTA

NAZIV PRODAJNOG MESTA

Lični podaci

IME I PREZIME

GRAD

POŠTANSKI BROJ

ULICA I KUĆNI BROJ

TELEFON

E-MAIL

BROJ MOBILNOG TELEFONA