Partum logo

Besplatna aktivacija KASKO Ultra Sigurnosti

Podaci o uređaju

DATUM KUPOVINE UREĐAJA

BREND

VRSTA UREĐAJA

VRSTA UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

SERIJSKI BROJ

Nalazi se iza TV-a ili na kutiji od TV-a i ima ukupno 12 cifara

CENA (SA PDV-OM)

BROJ FISKALNOG RAČUNA

NAZIV PRODAJNOG MESTA

NAZIV PRODAJNOG MESTA

Lični podaci

IME I PREZIME

GRAD

POŠTANSKI BROJ

ULICA I KUĆNI BROJ

TELEFON

E-MAIL

BROJ MOBILNOG TELEFONA

    Uslovi produžene garancije

  • Opšti uslovi Veličina dokumenta: 166KB